تماس با ما

آدرس

شعبه ی 1 :
تربت حیدریه ، خیابان امام رضا ، امام رضای 98 ، جنب بانک کشاورزی ، بازرگانی چاکری

شعبه ی 2 :
تربت حیدریه ، خیابان مدرس ، بعد از مدرس 29 ، بازرگانی چاکری

 

تلفن : 05152236966 – 05152226966

نمابر : 05152236351

ایمیل : info@chakerico.com

لوکیشن

لوکیشن شعبه ی 1 :
گوگل مپ

لوکیشن شعبه ی 2 :
گوگل مپ